COUPE ACROPOLIS | Säbel | weiblich | Aktive | Einzel | ATHENS (GRE)

Stand: 22.03.2018 21:11 | Sonja Lange


zurück

Nr. 11: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba BLUE | Fr. 13:15 | Kampfrichter: FLOREA Marius BOLLAS Emmanuel

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
KAZ DOSPAY Karina
1 V5 0 V5 1 0 V5 3 16 21 0.500 -5 5. 98.
CAN PAGE Gabriella
2 3 2 V5 V5 V5 4 3 24 22 0.500 2 3. 77.
ARG PEREZ MAURICE Maria Belen
3 V5 V5 V5 4 V5 V5 5 29 14 0.833 15 1. 16.
GRE SAFARI Kyriaki
4 1 1 1 0 0 3 0 6 30 0.000 -24 7. 162.
BLR KASPIAROVICH Palina
5 V5 2 V5 V5 V5 V5 5 27 13 0.833 14 2. 20.
POL KOMISARCZYK Martyna
6 V5 4 3 V5 3 1 2 21 20 0.333 1 6. 107.
DOM FELIX LARA Rossy
7 2 V5 3 V5 0 V5 3 20 23 0.500 -3 4. 94.

1 (4) SAFARI Kyriaki D1 V5 (1) DOSPAY Karina
2 (5) KASPIAROVICH Palina D2 V5 (2) PAGE Gabriella
3 (6) KOMISARCZYK Martyna D3 V5 (3) PEREZ MAURICE Maria Belen
4 (1) DOSPAY Karina V5 D2 (7) FELIX LARA Rossy
5 (4) SAFARI Kyriaki D0 V5 (5) KASPIAROVICH Palina
6 (3) PEREZ MAURICE Maria Belen V5 D2 (2) PAGE Gabriella
7 (7) FELIX LARA Rossy V5 D1 (6) KOMISARCZYK Martyna
8 (1) DOSPAY Karina D1 V5 (5) KASPIAROVICH Palina
9 (3) PEREZ MAURICE Maria Belen V5 D1 (4) SAFARI Kyriaki
10 (2) PAGE Gabriella V5 D4 (6) KOMISARCZYK Martyna
11 (7) FELIX LARA Rossy D0 V5 (5) KASPIAROVICH Palina
12 (1) DOSPAY Karina D0 V5 (3) PEREZ MAURICE Maria Belen
13 (6) KOMISARCZYK Martyna V5 D0 (4) SAFARI Kyriaki
14 (2) PAGE Gabriella D4 V5 (7) FELIX LARA Rossy
15 (5) KASPIAROVICH Palina V5 D4 (3) PEREZ MAURICE Maria Belen
16 (6) KOMISARCZYK Martyna V5 D0 (1) DOSPAY Karina
17 (4) SAFARI Kyriaki D1 V5 (2) PAGE Gabriella
18 (3) PEREZ MAURICE Maria Belen V5 D3 (7) FELIX LARA Rossy
19 (5) KASPIAROVICH Palina V5 D3 (6) KOMISARCZYK Martyna
20 (2) PAGE Gabriella D3 V5 (1) DOSPAY Karina
21 (7) FELIX LARA Rossy V5 D3 (4) SAFARI Kyriaki