COUPE ACROPOLIS | Säbel | weiblich | Aktive | Einzel | ATHENS (GRE)

Stand: 22.03.2018 21:11 | Sonja Lange


zurück

Nr. 20: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba YELLOW | Fr. 14:30 | Kampfrichter: MARTILOTTI Luigi KOSMAS Nikolaos

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
UKR ZALEVSKA Diana
1 3 2 0 V5 2 V5 2 17 18 0.333 -1 5. 108.
GRE GKIONI Asimina
2 V5 2 2 V5 0 0 2 14 27 0.333 -13 6. 131.
FRA TAILLANDIER Charleine
3 V5 V5 1 V5 V5 4 4 25 19 0.667 6 4. 53.
RUS KORMILITSYNA Svetlana
4 V0 V5 V5 V5 3 V5 5 23 10 0.833 13 1. 22.
GBR ANIL Shreya
5 0 4 2 0 1 1 0 8 30 0.000 -22 7. 159.
USA STONE Anne-Elizabeth
6 V5 V5 3 V5 V5 1 4 24 16 0.667 8 3. 44.
KOR KIM Ha-Eun
7 3 V5 V5 2 V5 V5 4 25 16 0.667 9 2. 40.

1 (4) KORMILITSYNA Svetlana V0 D0 (1) ZALEVSKA Diana
2 (5) ANIL Shreya D4 V5 (2) GKIONI Asimina
3 (6) STONE Anne-Elizabeth D3 V5 (3) TAILLANDIER Charleine
4 (1) ZALEVSKA Diana V5 D3 (7) KIM Ha-Eun
5 (4) KORMILITSYNA Svetlana V5 D0 (5) ANIL Shreya
6 (3) TAILLANDIER Charleine V5 D2 (2) GKIONI Asimina
7 (7) KIM Ha-Eun V5 D1 (6) STONE Anne-Elizabeth
8 (1) ZALEVSKA Diana V5 D0 (5) ANIL Shreya
9 (3) TAILLANDIER Charleine D1 V5 (4) KORMILITSYNA Svetlana
10 (2) GKIONI Asimina D0 V5 (6) STONE Anne-Elizabeth
11 (7) KIM Ha-Eun V5 D1 (5) ANIL Shreya
12 (1) ZALEVSKA Diana D2 V5 (3) TAILLANDIER Charleine
13 (6) STONE Anne-Elizabeth V5 D3 (4) KORMILITSYNA Svetlana
14 (2) GKIONI Asimina D0 V5 (7) KIM Ha-Eun
15 (5) ANIL Shreya D2 V5 (3) TAILLANDIER Charleine
16 (6) STONE Anne-Elizabeth V5 D2 (1) ZALEVSKA Diana
17 (4) KORMILITSYNA Svetlana V5 D2 (2) GKIONI Asimina
18 (3) TAILLANDIER Charleine D4 V5 (7) KIM Ha-Eun
19 (5) ANIL Shreya D1 V5 (6) STONE Anne-Elizabeth
20 (2) GKIONI Asimina V5 D3 (1) ZALEVSKA Diana
21 (7) KIM Ha-Eun D2 V5 (4) KORMILITSYNA Svetlana