COUPE ACROPOLIS | Säbel | weiblich | Aktive | Einzel | ATHENS (GRE)

Stand: 22.03.2018 21:11 | Sonja Lange


zurück

Nr. 24: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 8 | Fr. 14:30 | Kampfrichter: BOLLAS Emmanuel SHAMIS Vladislav

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
TUR CAKIR Aylin
1 3 V5 1 1 4 1 14 21 0.200 -7 6. 133.
AZE BUNYATOVA Sevinj
2 V5 3 V5 4 V5 3 22 19 0.600 3 2. 66.
KAZ POCHEKUTOVA Tamara
3 1 V5 V5 3 3 2 17 22 0.400 -5 5. 104.
UKR BAKASTOVA Yuliia
4 V5 3 4 V5 2 2 19 18 0.400 1 4. 102.
HUN LASZLO Luca
5 V5 V5 V5 2 V5 4 22 16 0.800 6 1. 33.
KOR HONG Haeun
6 V5 3 V5 V5 3 3 21 19 0.600 2 3. 67.

1 (2) BUNYATOVA Sevinj V5 D3 (1) CAKIR Aylin
2 (3) POCHEKUTOVA Tamara V5 D4 (4) BAKASTOVA Yuliia
3 (5) LASZLO Luca V5 D3 (6) HONG Haeun
4 (1) CAKIR Aylin V5 D1 (3) POCHEKUTOVA Tamara
5 (6) HONG Haeun D3 V5 (2) BUNYATOVA Sevinj
6 (4) BAKASTOVA Yuliia V5 D2 (5) LASZLO Luca
7 (6) HONG Haeun V5 D4 (1) CAKIR Aylin
8 (5) LASZLO Luca V5 D3 (3) POCHEKUTOVA Tamara
9 (2) BUNYATOVA Sevinj V5 D3 (4) BAKASTOVA Yuliia
10 (1) CAKIR Aylin D1 V5 (5) LASZLO Luca
11 (4) BAKASTOVA Yuliia D2 V5 (6) HONG Haeun
12 (3) POCHEKUTOVA Tamara V5 D3 (2) BUNYATOVA Sevinj
13 (4) BAKASTOVA Yuliia V5 D1 (1) CAKIR Aylin
14 (2) BUNYATOVA Sevinj D4 V5 (5) LASZLO Luca
15 (6) HONG Haeun V5 D3 (3) POCHEKUTOVA Tamara