COUPE ACROPOLIS | Säbel | weiblich | Aktive | Einzel | ATHENS (GRE)

Stand: 22.03.2018 21:11 | Sonja Lange


zurück

Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba YELLOW | Fr. 12:00 | Kampfrichter: KOSA Miklos BOLLAS Emmanuel

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
GER KUSIAN Judith
1 V5 V5 V5 V5 3 V5 5 28 13 0.833 15 2. 17.
POL KOZACZUK Malgorzata
2 3 V5 V5 V5 V5 V5 5 28 11 0.833 17 1. 13.
USA TARTAKOVSKY Elizabeth
3 1 3 V5 V5 2 V5 3 21 21 0.500 0 4. 82.
GBR HAMPSON Sarah-Jane
4 2 1 1 V5 3 V5 2 17 26 0.333 -9 5. 126.
DOM JONSON Maybelin
5 0 0 2 3 1 V5 1 11 28 0.167 -17 6. 148.
RUS SHEVELEVA Svetlana
6 V5 2 V5 V5 V5 V5 5 27 16 0.833 11 3. 26.
GRE DOUKA Anna
7 2 0 3 3 3 2 0 13 30 0.000 -17 7. 155.

1 (4) HAMPSON Sarah-Jane D2 V5 (1) KUSIAN Judith
2 (5) JONSON Maybelin D0 V5 (2) KOZACZUK Malgorzata
3 (6) SHEVELEVA Svetlana V5 D2 (3) TARTAKOVSKY Elizabeth
4 (1) KUSIAN Judith V5 D2 (7) DOUKA Anna
5 (4) HAMPSON Sarah-Jane V5 D3 (5) JONSON Maybelin
6 (3) TARTAKOVSKY Elizabeth D3 V5 (2) KOZACZUK Malgorzata
7 (7) DOUKA Anna D2 V5 (6) SHEVELEVA Svetlana
8 (1) KUSIAN Judith V5 D0 (5) JONSON Maybelin
9 (3) TARTAKOVSKY Elizabeth V5 D1 (4) HAMPSON Sarah-Jane
10 (2) KOZACZUK Malgorzata V5 D2 (6) SHEVELEVA Svetlana
11 (7) DOUKA Anna D3 V5 (5) JONSON Maybelin
12 (1) KUSIAN Judith V5 D1 (3) TARTAKOVSKY Elizabeth
13 (6) SHEVELEVA Svetlana V5 D3 (4) HAMPSON Sarah-Jane
14 (2) KOZACZUK Malgorzata V5 D0 (7) DOUKA Anna
15 (5) JONSON Maybelin D2 V5 (3) TARTAKOVSKY Elizabeth
16 (6) SHEVELEVA Svetlana V5 D3 (1) KUSIAN Judith
17 (4) HAMPSON Sarah-Jane D1 V5 (2) KOZACZUK Malgorzata
18 (3) TARTAKOVSKY Elizabeth V5 D3 (7) DOUKA Anna
19 (5) JONSON Maybelin D1 V5 (6) SHEVELEVA Svetlana
20 (2) KOZACZUK Malgorzata D3 V5 (1) KUSIAN Judith
21 (7) DOUKA Anna D3 V5 (4) HAMPSON Sarah-Jane