World Cup Ooredoo | Florett | weiblich | Aktive | Einzel | Alger (ALG)

Stand: 02.02.2018 13:49 | Sonja Lange


zurück

Nr. 12: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 | Fr. 12:00 | Kampfrichter: MOJSKI Jaroslaw

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
HUN LUPKOVICS Dora
1 V5 4 V5 1 / V5 3 20 17 0.600 3 3. 50.
ITA PALUMBO Francesca
2 2 3 V5 V5 / V5 3 20 16 0.600 4 2. 48.
USA BLOW Iman
3 V5 V5 V5 V5 / V5 5 25 12 1.000 13 1. 7.
IRL MAGERAS Finnula
4 3 2 2 1 / V5 1 13 24 0.200 -11 5. 93.
JPN UENO Yuka
5 V5 3 3 V5 / 4 2 20 17 0.400 3 4. 76.
FRA JUBENOT Chloe
6 / / / / / / 0 0 0 0.000 7. 9999.
CHN LIU Haiyan
7 2 1 0 4 V5 / 1 12 24 0.200 -12 6. 94.

1 (4) MAGERAS Finnula D3 V5 (1) LUPKOVICS Dora
2 (5) UENO Yuka D3 V5 (2) PALUMBO Francesca
3 (6) JUBENOT Chloe D0 D0 (3) BLOW Iman
4 (1) LUPKOVICS Dora V5 D2 (7) LIU Haiyan
5 (4) MAGERAS Finnula D1 V5 (5) UENO Yuka
6 (3) BLOW Iman V5 D3 (2) PALUMBO Francesca
7 (7) LIU Haiyan D0 D0 (6) JUBENOT Chloe
8 (1) LUPKOVICS Dora D1 V5 (5) UENO Yuka
9 (3) BLOW Iman V5 D2 (4) MAGERAS Finnula
10 (2) PALUMBO Francesca D0 D0 (6) JUBENOT Chloe
11 (7) LIU Haiyan V5 D4 (5) UENO Yuka
12 (1) LUPKOVICS Dora D4 V5 (3) BLOW Iman
13 (6) JUBENOT Chloe D0 D0 (4) MAGERAS Finnula
14 (2) PALUMBO Francesca V5 D1 (7) LIU Haiyan
15 (5) UENO Yuka D3 V5 (3) BLOW Iman
16 (6) JUBENOT Chloe D0 D0 (1) LUPKOVICS Dora
17 (4) MAGERAS Finnula D2 V5 (2) PALUMBO Francesca
18 (3) BLOW Iman V5 D0 (7) LIU Haiyan
19 (5) UENO Yuka D0 D0 (6) JUBENOT Chloe
20 (2) PALUMBO Francesca D2 V5 (1) LUPKOVICS Dora
21 (7) LIU Haiyan D4 V5 (4) MAGERAS Finnula