ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ Ξ.Μ. & Ξ.Α. ΑΝΔΡΩΝ/ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΑ - ΑΜΥΝΤΑΙΟ | GRE