2018 World Championships Cadets/Juniors | Degen | weiblich | U20 | Einzel | Verona (ITA)

Stand: 01.04.2018 10:20 | Sonja Lange


zurück

Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 1 | So. 08:30 | Kampfrichter: CHENG CHI-HUNG Gerald

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
SRB KECMAN Milica
1 4 V5 3 2 0 V5 2 19 24 0.333 -5 5. 119.
FRA HERSANT Lydiane
2 V5 V5 V5 V5 3 V5 5 28 19 0.833 9 2. 28.
EST TALEN Andra
3 3 4 3 1 3 4 0 18 30 0.000 -12 7. 154.
FIN VUORINEN Anna
4 V5 2 V5 V5 1 V5 4 23 23 0.667 0 3. 68.
POR DINIS Luana
5 V5 1 V5 3 1 2 2 17 23 0.333 -6 6. 124.
ITA ISOLA Federica
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 12 1.000 18 1. 1.
CHI FERNANDEZ Analia
7 1 3 V5 4 V5 4 2 22 26 0.333 -4 4. 115.

1 (4) VUORINEN Anna V5 D3 (1) KECMAN Milica
2 (5) DINIS Luana D1 V5 (2) HERSANT Lydiane
3 (6) ISOLA Federica V5 D3 (3) TALEN Andra
4 (1) KECMAN Milica V5 D1 (7) FERNANDEZ Analia
5 (4) VUORINEN Anna V5 D3 (5) DINIS Luana
6 (3) TALEN Andra D4 V5 (2) HERSANT Lydiane
7 (7) FERNANDEZ Analia D4 V5 (6) ISOLA Federica
8 (1) KECMAN Milica D2 V5 (5) DINIS Luana
9 (3) TALEN Andra D3 V5 (4) VUORINEN Anna
10 (2) HERSANT Lydiane D3 V5 (6) ISOLA Federica
11 (7) FERNANDEZ Analia V5 D2 (5) DINIS Luana
12 (1) KECMAN Milica V5 D3 (3) TALEN Andra
13 (6) ISOLA Federica V5 D1 (4) VUORINEN Anna
14 (2) HERSANT Lydiane V5 D3 (7) FERNANDEZ Analia
15 (5) DINIS Luana V5 D1 (3) TALEN Andra
16 (6) ISOLA Federica V5 D0 (1) KECMAN Milica
17 (4) VUORINEN Anna D2 V5 (2) HERSANT Lydiane
18 (3) TALEN Andra D4 V5 (7) FERNANDEZ Analia
19 (5) DINIS Luana D1 V5 (6) ISOLA Federica
20 (2) HERSANT Lydiane V5 D4 (1) KECMAN Milica
21 (7) FERNANDEZ Analia D4 V5 (4) VUORINEN Anna