2018 World Championships Cadets/Juniors | Degen | weiblich | U20 | Einzel | Verona (ITA)

Stand: 01.04.2018 10:20 | Sonja Lange


zurück

Nr. 13: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 13 | So. 08:30 | Kampfrichter: CASARES Ignacio

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
POR MARQUES Ana Rita
1 3 1 V5 / 4 1 1 14 23 0.200 -9 5. 136.
AUS PATTEN Emily
2 V5 V5 V5 / 4 V5 4 24 13 0.800 11 1. 32.
TUN GHRIB Nesrine
3 V5 3 V5 / 3 V5 3 21 15 0.600 6 3. 70.
ALG GUEHAM Maroua
4 3 0 1 / 3 2 0 9 25 0.000 -16 6. 160.
INA NIEHLAHRIYATI Anis Rohadatul
5 / / / / / / 0 0 0 0.000 7. 9999.
EST LOIT Karoliine
6 V5 V5 V5 V5 / 2 4 22 19 0.800 3 2. 39.
CHN ZHENG Yuanyuan
7 V5 2 3 V5 / V5 3 20 15 0.600 5 4. 72.

1 (4) GUEHAM Maroua D3 V5 (1) MARQUES Ana Rita
2 (5) NIEHLAHRIYATI Anis Rohadatul D0 D0 (2) PATTEN Emily
3 (6) LOIT Karoliine V5 D3 (3) GHRIB Nesrine
4 (1) MARQUES Ana Rita D1 V5 (7) ZHENG Yuanyuan
5 (4) GUEHAM Maroua D0 D0 (5) NIEHLAHRIYATI Anis Rohadatul
6 (3) GHRIB Nesrine D3 V5 (2) PATTEN Emily
7 (7) ZHENG Yuanyuan V5 D2 (6) LOIT Karoliine
8 (1) MARQUES Ana Rita D0 D0 (5) NIEHLAHRIYATI Anis Rohadatul
9 (3) GHRIB Nesrine V5 D1 (4) GUEHAM Maroua
10 (2) PATTEN Emily D4 V5 (6) LOIT Karoliine
11 (7) ZHENG Yuanyuan D0 D0 (5) NIEHLAHRIYATI Anis Rohadatul
12 (1) MARQUES Ana Rita D1 V5 (3) GHRIB Nesrine
13 (6) LOIT Karoliine V5 D3 (4) GUEHAM Maroua
14 (2) PATTEN Emily V5 D2 (7) ZHENG Yuanyuan
15 (5) NIEHLAHRIYATI Anis Rohadatul D0 D0 (3) GHRIB Nesrine
16 (6) LOIT Karoliine V5 D4 (1) MARQUES Ana Rita
17 (4) GUEHAM Maroua D0 V5 (2) PATTEN Emily
18 (3) GHRIB Nesrine V5 D3 (7) ZHENG Yuanyuan
19 (5) NIEHLAHRIYATI Anis Rohadatul D0 D0 (6) LOIT Karoliine
20 (2) PATTEN Emily V5 D3 (1) MARQUES Ana Rita
21 (7) ZHENG Yuanyuan V5 D2 (4) GUEHAM Maroua