2018 World Championships Cadets/Juniors | Degen | weiblich | U20 | Einzel | Verona (ITA)

Stand: 01.04.2018 10:20 | Sonja Lange


zurück

Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 2 | So. 08:30 | Kampfrichter: PAGHIEV Mihail

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
KAZ KRALYUK Alexandra
1 2 V5 1 V5 V5 3 3 21 20 0.500 1 4. 89.
ISR GAVRIELKO Nikol
2 V5 V5 V5 V5 V5 4 5 29 15 0.833 14 1. 10.
LTU SCETKO Patricija
3 4 2 1 V5 2 0 1 14 27 0.167 -13 6. 150.
RUS YASINSKAYA Kristina
4 V4 3 V5 V5 V5 V4 5 26 12 0.833 14 3. 14.
BRA POLO Carolina
5 0 1 3 0 3 1 0 8 30 0.000 -22 7. 167.
DEN LARSEN Sarah Schremmer
6 2 2 V4 2 V5 2 2 17 25 0.333 -8 5. 130.
ITA BOZZA Alessandra
7 V5 V5 V5 3 V5 V5 5 28 14 0.833 14 2. 11.

1 (4) YASINSKAYA Kristina V4 D1 (1) KRALYUK Alexandra
2 (5) POLO Carolina D1 V5 (2) GAVRIELKO Nikol
3 (6) LARSEN Sarah Schremmer V4 D2 (3) SCETKO Patricija
4 (1) KRALYUK Alexandra D3 V5 (7) BOZZA Alessandra
5 (4) YASINSKAYA Kristina V5 D0 (5) POLO Carolina
6 (3) SCETKO Patricija D2 V5 (2) GAVRIELKO Nikol
7 (7) BOZZA Alessandra V5 D2 (6) LARSEN Sarah Schremmer
8 (1) KRALYUK Alexandra V5 D0 (5) POLO Carolina
9 (3) SCETKO Patricija D1 V5 (4) YASINSKAYA Kristina
10 (2) GAVRIELKO Nikol V5 D2 (6) LARSEN Sarah Schremmer
11 (7) BOZZA Alessandra V5 D1 (5) POLO Carolina
12 (1) KRALYUK Alexandra V5 D4 (3) SCETKO Patricija
13 (6) LARSEN Sarah Schremmer D2 V5 (4) YASINSKAYA Kristina
14 (2) GAVRIELKO Nikol D4 V5 (7) BOZZA Alessandra
15 (5) POLO Carolina D3 V5 (3) SCETKO Patricija
16 (6) LARSEN Sarah Schremmer D2 V5 (1) KRALYUK Alexandra
17 (4) YASINSKAYA Kristina D3 V5 (2) GAVRIELKO Nikol
18 (3) SCETKO Patricija D0 V5 (7) BOZZA Alessandra
19 (5) POLO Carolina D3 V5 (6) LARSEN Sarah Schremmer
20 (2) GAVRIELKO Nikol V5 D2 (1) KRALYUK Alexandra
21 (7) BOZZA Alessandra D3 V4 (4) YASINSKAYA Kristina