2018 World Championships Cadets/Juniors | Degen | weiblich | U20 | Einzel | Verona (ITA)

Stand: 01.04.2018 10:20 | Sonja Lange


zurück

Nr. 21: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 21 | So. 08:30 | Kampfrichter: CHUA Eugene Wee Hong

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
KAZ ZHANSUGUROVA Shantal
1 4 4 4 0 3 V5 1 20 28 0.167 -8 6. 144.
USA CANDREVA Greta
2 V5 V5 V5 4 V5 V5 5 29 19 0.833 10 2. 26.
SUI SOLARI Demetra
3 V5 4 V5 4 V5 V5 4 28 23 0.667 5 3. 51.
VEN MAYA Danierys
4 V5 1 4 3 V5 4 2 22 28 0.333 -6 5. 121.
FRA NABETH Camille
5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 15 1.000 15 1. 3.
JAM SIMMS-LYMN Tia
6 V5 4 4 4 3 V5 2 25 25 0.333 0 4. 109.
MDA BERDIANU Ionela
7 3 1 1 V5 1 2 1 13 29 0.167 -16 7. 152.

1 (4) MAYA Danierys V5 D4 (1) ZHANSUGUROVA Shantal
2 (5) NABETH Camille V5 D4 (2) CANDREVA Greta
3 (6) SIMMS-LYMN Tia D4 V5 (3) SOLARI Demetra
4 (1) ZHANSUGUROVA Shantal V5 D3 (7) BERDIANU Ionela
5 (4) MAYA Danierys D3 V5 (5) NABETH Camille
6 (3) SOLARI Demetra D4 V5 (2) CANDREVA Greta
7 (7) BERDIANU Ionela D2 V5 (6) SIMMS-LYMN Tia
8 (1) ZHANSUGUROVA Shantal D0 V5 (5) NABETH Camille
9 (3) SOLARI Demetra V5 D4 (4) MAYA Danierys
10 (2) CANDREVA Greta V5 D4 (6) SIMMS-LYMN Tia
11 (7) BERDIANU Ionela D1 V5 (5) NABETH Camille
12 (1) ZHANSUGUROVA Shantal D4 V5 (3) SOLARI Demetra
13 (6) SIMMS-LYMN Tia D4 V5 (4) MAYA Danierys
14 (2) CANDREVA Greta V5 D1 (7) BERDIANU Ionela
15 (5) NABETH Camille V5 D4 (3) SOLARI Demetra
16 (6) SIMMS-LYMN Tia V5 D3 (1) ZHANSUGUROVA Shantal
17 (4) MAYA Danierys D1 V5 (2) CANDREVA Greta
18 (3) SOLARI Demetra V5 D1 (7) BERDIANU Ionela
19 (5) NABETH Camille V5 D3 (6) SIMMS-LYMN Tia
20 (2) CANDREVA Greta V5 D4 (1) ZHANSUGUROVA Shantal
21 (7) BERDIANU Ionela V5 D4 (4) MAYA Danierys