2018 World Championships Cadets/Juniors | Säbel | weiblich | U17 | Einzel | Verona (ITA)

Stand: 05.04.2018 09:37 | Sonja Lange


zurück

Nr. 5: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 | Do. 08:30 | Kampfrichter: CHANTASUVANNASIN Nunta KOSA Miklos

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
SGP TAN Kai Li Christine
1 2 2 V5 4 2 V5 2 20 25 0.333 -5 4. 66.
TUR UNLUDAG Deniz Selin
2 V5 V5 V5 2 3 V5 4 25 14 0.667 11 3. 26.
BEL VAN RIJCKEGHEM Nan
3 V5 0 4 1 2 V5 2 17 26 0.333 -9 6. 79.
ITA GIOVANNELLI Vally
4 4 2 V5 1 1 V5 2 18 25 0.333 -7 5. 75.
KOR JEON Hayoung
5 V5 V5 V5 V5 3 V5 5 28 14 0.833 14 2. 14.
RUS DROZD Dariya
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 13 1.000 17 1. 6.
CZE BECHYNOVA Karolina
7 1 0 4 1 1 2 0 9 30 0.000 -21 7. 101.

1 (4) GIOVANNELLI Vally D4 V5 (1) TAN Kai Li Christine
2 (5) JEON Hayoung V5 D2 (2) UNLUDAG Deniz Selin
3 (6) DROZD Dariya V5 D2 (3) VAN RIJCKEGHEM Nan
4 (1) TAN Kai Li Christine V5 D1 (7) BECHYNOVA Karolina
5 (4) GIOVANNELLI Vally D1 V5 (5) JEON Hayoung
6 (3) VAN RIJCKEGHEM Nan D0 V5 (2) UNLUDAG Deniz Selin
7 (7) BECHYNOVA Karolina D2 V5 (6) DROZD Dariya
8 (1) TAN Kai Li Christine D4 V5 (5) JEON Hayoung
9 (3) VAN RIJCKEGHEM Nan D4 V5 (4) GIOVANNELLI Vally
10 (2) UNLUDAG Deniz Selin D3 V5 (6) DROZD Dariya
11 (7) BECHYNOVA Karolina D1 V5 (5) JEON Hayoung
12 (1) TAN Kai Li Christine D2 V5 (3) VAN RIJCKEGHEM Nan
13 (6) DROZD Dariya V5 D1 (4) GIOVANNELLI Vally
14 (2) UNLUDAG Deniz Selin V5 D0 (7) BECHYNOVA Karolina
15 (5) JEON Hayoung V5 D1 (3) VAN RIJCKEGHEM Nan
16 (6) DROZD Dariya V5 D2 (1) TAN Kai Li Christine
17 (4) GIOVANNELLI Vally D2 V5 (2) UNLUDAG Deniz Selin
18 (3) VAN RIJCKEGHEM Nan V5 D4 (7) BECHYNOVA Karolina
19 (5) JEON Hayoung D3 V5 (6) DROZD Dariya
20 (2) UNLUDAG Deniz Selin V5 D2 (1) TAN Kai Li Christine
21 (7) BECHYNOVA Karolina D1 V5 (4) GIOVANNELLI Vally