2018 World Championships Cadets/Juniors | Säbel | weiblich | U17 | Einzel | Verona (ITA)

Stand: 05.04.2018 09:37 | Sonja Lange


zurück

Nr. 8: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 8 | Do. 08:30 | Kampfrichter: NGUYEN Le Ba Quang QIAO Min

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
KAZ SPICHEVA Sofiya
1 V5 V5 2 2 V5 V5 4 24 22 0.667 2 3. 39.
COL MORALES LINARES Jessica Yolima
2 4 V5 1 V5 V5 V5 4 25 17 0.667 8 2. 30.
LAT PERLOVSKA Ieva
3 3 1 1 3 V5 1 1 14 26 0.167 -12 6. 92.
USA JENKINS Ryan
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 5 1.000 25 1. 1.
POL BARTOSZ Roksana
5 V5 2 V5 0 V5 4 3 21 21 0.500 0 4. 51.
GEO NIKABADZE Nini
6 4 2 1 0 1 2 0 10 30 0.000 -20 7. 100.
ARG DE LA FUENTE LIO Valentina
7 1 2 V5 1 V5 V5 3 19 22 0.500 -3 5. 60.

1 (4) JENKINS Ryan V5 D2 (1) SPICHEVA Sofiya
2 (5) BARTOSZ Roksana D2 V5 (2) MORALES LINARES Jessica Yolima
3 (6) NIKABADZE Nini D1 V5 (3) PERLOVSKA Ieva
4 (1) SPICHEVA Sofiya V5 D1 (7) DE LA FUENTE LIO Valentina
5 (4) JENKINS Ryan V5 D0 (5) BARTOSZ Roksana
6 (3) PERLOVSKA Ieva D1 V5 (2) MORALES LINARES Jessica Yolima
7 (7) DE LA FUENTE LIO Valentina V5 D2 (6) NIKABADZE Nini
8 (1) SPICHEVA Sofiya D2 V5 (5) BARTOSZ Roksana
9 (3) PERLOVSKA Ieva D1 V5 (4) JENKINS Ryan
10 (2) MORALES LINARES Jessica Yolima V5 D2 (6) NIKABADZE Nini
11 (7) DE LA FUENTE LIO Valentina V5 D4 (5) BARTOSZ Roksana
12 (1) SPICHEVA Sofiya V5 D3 (3) PERLOVSKA Ieva
13 (6) NIKABADZE Nini D0 V5 (4) JENKINS Ryan
14 (2) MORALES LINARES Jessica Yolima V5 D2 (7) DE LA FUENTE LIO Valentina
15 (5) BARTOSZ Roksana V5 D3 (3) PERLOVSKA Ieva
16 (6) NIKABADZE Nini D4 V5 (1) SPICHEVA Sofiya
17 (4) JENKINS Ryan V5 D1 (2) MORALES LINARES Jessica Yolima
18 (3) PERLOVSKA Ieva D1 V5 (7) DE LA FUENTE LIO Valentina
19 (5) BARTOSZ Roksana V5 D1 (6) NIKABADZE Nini
20 (2) MORALES LINARES Jessica Yolima D4 V5 (1) SPICHEVA Sofiya
21 (7) DE LA FUENTE LIO Valentina D1 V5 (4) JENKINS Ryan