U23 European Circuit 56. Weisser Bär | Degen | männlich | Akt | Einzel | Berlin (GER)

Stand: 09.01.2016 17:02 | Sonja Lange


zurück

Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 2 | Sa. 09:00 | Kampfrichter: HABLUTZEL-BURKI Gianna

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
GER RICHTER Arne
1 3 2 V5 4 V5 V5 3 24 24 0.500 0 4. 123.
GER HANSEL Thomas
2 V5 2 3 3 0 3 1 16 28 0.167 -12 7. 220.
GER SWIRIDOW Anton
3 V5 V5 1 V5 V5 V5 5 26 16 0.833 10 1. 35.
VEN FERNANDEZ Silvio
4 4 V5 V5 V5 V5 3 4 27 19 0.667 8 2. 59.
LTU STALMAKOV Javgenij
5 V5 V5 3 2 2 2 2 19 27 0.333 -8 6. 187.
BEL BOULANGE Nicolas
6 4 V5 2 3 V5 4 2 23 22 0.333 1 5. 152.
POL STYS Jan
7 1 V5 2 V5 V5 V5 4 23 22 0.667 1 3. 91.

1 (4) FERNANDEZ Silvio D4 V5 (4) RICHTER Arne
2 (5) STALMAKOV Javgenij V5 D3 (5) HANSEL Thomas
3 (6) BOULANGE Nicolas D2 V5 (6) SWIRIDOW Anton
4 (1) RICHTER Arne V5 D1 (1) STYS Jan
5 (4) FERNANDEZ Silvio V5 D2 (4) STALMAKOV Javgenij
6 (3) SWIRIDOW Anton V5 D2 (3) HANSEL Thomas
7 (7) STYS Jan V5 D4 (7) BOULANGE Nicolas
8 (1) RICHTER Arne D4 V5 (1) STALMAKOV Javgenij
9 (3) SWIRIDOW Anton D1 V5 (3) FERNANDEZ Silvio
10 (2) HANSEL Thomas D0 V5 (2) BOULANGE Nicolas
11 (7) STYS Jan V5 D2 (7) STALMAKOV Javgenij
12 (1) RICHTER Arne D2 V5 (1) SWIRIDOW Anton
13 (6) BOULANGE Nicolas D3 V5 (6) FERNANDEZ Silvio
14 (2) HANSEL Thomas D3 V5 (2) STYS Jan
15 (5) STALMAKOV Javgenij D3 V5 (5) SWIRIDOW Anton
16 (6) BOULANGE Nicolas D4 V5 (6) RICHTER Arne
17 (4) FERNANDEZ Silvio V5 D3 (4) HANSEL Thomas
18 (3) SWIRIDOW Anton V5 D2 (3) STYS Jan
19 (5) STALMAKOV Javgenij D2 V5 (5) BOULANGE Nicolas
20 (2) HANSEL Thomas V5 D3 (2) RICHTER Arne
21 (7) STYS Jan V5 D3 (7) FERNANDEZ Silvio