Alpe Adria Fechtturnier | Degen | männlich | U14 | Individual | Klagenfurt (AUT)

Stand: 04.05.2019 11:08 | Sonja Lange


zurück

Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 | Sa. 09:30 | Kampfrichter: RIGO Robert

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
SLO PÖRS Jakob
1 V5 2 V5 1 V5 3 18 19 0.600 -1 3. 9999.
AUT NöSSLBöCK Nico-Ingo
2 4 3 V5 2 4 1 18 24 0.200 -6 5. 13.
ITA MARZIANI Giovanni
3 V5 V5 V5 3 V5 4 23 15 0.800 8 2. 3.
AUT MORGENTAL Theo
4 2 4 1 V5 2 1 14 24 0.200 -10 6. 14.
AUT KOHLWEG Marwin
5 V5 V5 V5 4 V5 4 24 15 0.800 9 1. 2.
AUT FLORA Oliver
6 3 V5 4 V5 4 2 21 21 0.400 0 4. 11.

1 (2) NöSSLBöCK Nico-Ingo D4 V5 (1) PÖRS Jakob
2 (3) MARZIANI Giovanni V5 D1 (4) MORGENTAL Theo
3 (5) KOHLWEG Marwin V5 D4 (6) FLORA Oliver
4 (1) PÖRS Jakob D2 V5 (3) MARZIANI Giovanni
5 (6) FLORA Oliver V5 D4 (2) NöSSLBöCK Nico-Ingo
6 (4) MORGENTAL Theo V5 D4 (5) KOHLWEG Marwin
7 (6) FLORA Oliver D3 V5 (1) PÖRS Jakob
8 (5) KOHLWEG Marwin V5 D3 (3) MARZIANI Giovanni
9 (2) NöSSLBöCK Nico-Ingo V5 D4 (4) MORGENTAL Theo
10 (1) PÖRS Jakob D1 V5 (5) KOHLWEG Marwin
11 (4) MORGENTAL Theo D2 V5 (6) FLORA Oliver
12 (3) MARZIANI Giovanni V5 D3 (2) NöSSLBöCK Nico-Ingo
13 (4) MORGENTAL Theo D2 V5 (1) PÖRS Jakob
14 (2) NöSSLBöCK Nico-Ingo D2 V5 (5) KOHLWEG Marwin
15 (6) FLORA Oliver D4 V5 (3) MARZIANI Giovanni