Heidenheimer Pokal | Degen | männlich | Senior | Individual | Heidenheim (GER)

Stand: 10.01.2019 14:14 | Sonja Lange


zurück

Nr. 18: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 6 | Fr. 10:00 | Kampfrichter: RIAD Nabil

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
SWE ISLAS FLYGARE Linus
1 V5 V5 4 1 V5 V5 4 25 18 0.667 7 2. 73.
GER WIESEMANN Johannes
2 3 V5 2 2 1 1 1 14 28 0.167 -14 7. 285.
EST TURNAU Peeter
3 3 3 V5 3 V5 V5 3 24 27 0.500 -3 5. 171.
UKR TYMOSHENKO Ruslan
4 V5 V5 4 V5 2 V4 4 25 19 0.667 6 3. 79.
USA HOYLE Jacob
5 V5 V5 V5 3 V2 3 4 23 15 0.667 8 1. 68.
NED VAN NUNEN David
6 2 V5 4 V3 0 3 2 17 19 0.333 -2 6. 205.
HKG CHAU Chak Hin Nicholas
7 0 V5 4 2 V4 V4 3 19 21 0.500 -2 4. 168.

1 (4) TYMOSHENKO Ruslan V5 D4 (1) ISLAS FLYGARE Linus
2 (5) HOYLE Jacob V5 D2 (2) WIESEMANN Johannes
3 (6) VAN NUNEN David D4 V5 (3) TURNAU Peeter
4 (1) ISLAS FLYGARE Linus V5 D0 (7) CHAU Chak Hin Nicholas
5 (4) TYMOSHENKO Ruslan V5 D3 (5) HOYLE Jacob
6 (3) TURNAU Peeter D3 V5 (2) WIESEMANN Johannes
7 (7) CHAU Chak Hin Nicholas V4 D3 (6) VAN NUNEN David
8 (1) ISLAS FLYGARE Linus D1 V5 (5) HOYLE Jacob
9 (3) TURNAU Peeter V5 D4 (4) TYMOSHENKO Ruslan
10 (2) WIESEMANN Johannes D1 V5 (6) VAN NUNEN David
11 (7) CHAU Chak Hin Nicholas V4 D3 (5) HOYLE Jacob
12 (1) ISLAS FLYGARE Linus V5 D3 (3) TURNAU Peeter
13 (6) VAN NUNEN David V3 D2 (4) TYMOSHENKO Ruslan
14 (2) WIESEMANN Johannes D1 V5 (7) CHAU Chak Hin Nicholas
15 (5) HOYLE Jacob V5 D3 (3) TURNAU Peeter
16 (6) VAN NUNEN David D2 V5 (1) ISLAS FLYGARE Linus
17 (4) TYMOSHENKO Ruslan V5 D2 (2) WIESEMANN Johannes
18 (3) TURNAU Peeter V5 D4 (7) CHAU Chak Hin Nicholas
19 (5) HOYLE Jacob V2 D0 (6) VAN NUNEN David
20 (2) WIESEMANN Johannes D3 V5 (1) ISLAS FLYGARE Linus
21 (7) CHAU Chak Hin Nicholas D2 V4 (4) TYMOSHENKO Ruslan