Last transmission: 09.10.2021 13:30 | Steve Glinka


Back

No. 3: Results checked
Pi 12 | | Referee: LOHS Lilian

Nation Name No. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
GER NEUß Mathilda
1 2 V5 V5 V5 3 17 8 0.750 9 1. 3.
GER AL HASHIM Daliah
2 V5 3 V5 V5 3 18 10 0.750 8 2. 5.
GER GROSCHE Martha
3 3 V5 V5 V5 3 18 14 0.750 4 3. 7.
GER VOIGT Karla
4 0 2 4 V5 1 11 18 0.250 -7 4. 11.
GER SCHACHE Lucy
5 0 1 2 3 0 6 20 0.000 -14 5. 15.

1 (2) AL HASHIM Daliah V5 D2 (1) NEUß Mathilda
2 (4) VOIGT Karla D4 V5 (3) GROSCHE Martha
3 (1) NEUß Mathilda V5 D0 (5) SCHACHE Lucy
4 (3) GROSCHE Martha V5 D3 (2) AL HASHIM Daliah
5 (4) VOIGT Karla V5 D3 (5) SCHACHE Lucy
6 (3) GROSCHE Martha D3 V5 (1) NEUß Mathilda
7 (5) SCHACHE Lucy D1 V5 (2) AL HASHIM Daliah
8 (1) NEUß Mathilda V5 D0 (4) VOIGT Karla
9 (5) SCHACHE Lucy D2 V5 (3) GROSCHE Martha
10 (2) AL HASHIM Daliah V5 D2 (4) VOIGT Karla