African Championships U17/U20 | Degen | weiblich | U17 | Individual | Alger (ALG)

Date: 19.02.2019 13:40 | Sonja Lange


back

No. 3: Results checked
Pi 4 | Tue 12:30 | Referee: ABUSHKEWA Ehab HASHIM Aya

Nation Name No. 1 2 3 4 5 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
ALG MALEK Leia Racha
1 2 2 3 2 0 9 20 0.000 -11 5. 13.
ALG HEBAL Celia
2 V5 4 V5 V5 3 19 15 0.750 4 3. 7.
RSA KLOPPER Alexandria
3 V5 V5 V5 3 3 18 13 0.750 5 2. 6.
GHA WONAME Kelsey Victoria Afriyie
4 V5 4 2 1 1 12 18 0.250 -6 4. 11.
EGY TAREK Salma
5 V5 4 V5 V5 3 19 11 0.750 8 1. 1.

1 (2) HEBAL Celia V5 D2 (1) MALEK Leia Racha
2 (4) WONAME Kelsey Victoria Afriyie D2 V5 (3) KLOPPER Alexandria
3 (1) MALEK Leia Racha D2 V5 (5) TAREK Salma
4 (3) KLOPPER Alexandria V5 D4 (2) HEBAL Celia
5 (4) WONAME Kelsey Victoria Afriyie D1 V5 (5) TAREK Salma
6 (3) KLOPPER Alexandria V5 D2 (1) MALEK Leia Racha
7 (5) TAREK Salma D4 V5 (2) HEBAL Celia
8 (1) MALEK Leia Racha D3 V5 (4) WONAME Kelsey Victoria Afriyie
9 (5) TAREK Salma V5 D3 (3) KLOPPER Alexandria
10 (2) HEBAL Celia V5 D4 (4) WONAME Kelsey Victoria Afriyie