World Cup Ooredoo | Florett | weiblich | Aktive | Einzel | Alger (ALG)

Date: 02.02.2018 13:49 | Sonja Lange


back

No. 3: Results checked
Pi 3 | Fri 10:00 | Referee: HADI Islam Bilel

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
HKG CHEUNG Kimberley Vanessa
1 V5 4 V5 V5 V5 4 24 11 0.800 13 1. 18.
ARG MORMANDI Flavia Johana
2 1 4 1 4 2 0 12 25 0.000 -13 6. 109.
CHN SHI Yue
3 V5 V5 V5 2 V5 4 22 17 0.800 5 2. 23.
FRA PATRU Morgane
4 0 V5 1 V5 V5 3 16 15 0.600 1 4. 53.
POL WALCZYK Julia
5 2 V5 V5 2 V5 3 19 18 0.600 1 3. 52.
JPN KURACHI Miho
6 3 V5 3 2 2 1 15 22 0.200 -7 5. 91.

1 (2) MORMANDI Flavia Johana D1 V5 (1) CHEUNG Kimberley Vanessa
2 (3) SHI Yue V5 D1 (4) PATRU Morgane
3 (5) WALCZYK Julia V5 D2 (6) KURACHI Miho
4 (1) CHEUNG Kimberley Vanessa D4 V5 (3) SHI Yue
5 (6) KURACHI Miho V5 D2 (2) MORMANDI Flavia Johana
6 (4) PATRU Morgane V5 D2 (5) WALCZYK Julia
7 (6) KURACHI Miho D3 V5 (1) CHEUNG Kimberley Vanessa
8 (5) WALCZYK Julia V5 D2 (3) SHI Yue
9 (2) MORMANDI Flavia Johana D1 V5 (4) PATRU Morgane
10 (1) CHEUNG Kimberley Vanessa V5 D2 (5) WALCZYK Julia
11 (4) PATRU Morgane V5 D2 (6) KURACHI Miho
12 (3) SHI Yue V5 D4 (2) MORMANDI Flavia Johana
13 (4) PATRU Morgane D0 V5 (1) CHEUNG Kimberley Vanessa
14 (2) MORMANDI Flavia Johana D4 V5 (5) WALCZYK Julia
15 (6) KURACHI Miho D3 V5 (3) SHI Yue