Nord-Ostsee-Pokal 2018 | Degen | weiblich | U20 | Individual | Bad Segeberg (GER)

Date: 20.10.2018 13:51 | Katarina Lahn


back

No. 5: Results checked
Pi 5 | | Referee: DELFS Lennart

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
GER VOGEL Leona
1 V5 V5 4 4 3 V5 3 26 18 0.500 8 4. 37.
NED YOSHIMORI Sakura
2 0 V5 4 2 3 4 1 18 27 0.167 -9 5. 71.
GER LÖFLATH Amelie
3 2 2 1 3 3 V5 1 16 29 0.167 -13 6. 75.
GER YETKIN Melissa
4 V5 V5 V5 4 4 V5 4 28 22 0.667 6 3. 23.
GER RIPPERT Ariane
5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 6 30 18 1.000 12 1. 3.
GER HEINZ Vanessa
6 V5 V5 V5 V5 4 V5 5 29 19 0.833 10 2. 17.
GER LAURENT Lisa
7 1 V5 4 3 1 1 1 15 29 0.167 -14 7. 77.

1 (4) YETKIN Melissa V5 D4 (1) VOGEL Leona
2 (5) RIPPERT Ariane V5 D2 (2) YOSHIMORI Sakura
3 (6) HEINZ Vanessa V5 D3 (3) LÖFLATH Amelie
4 (1) VOGEL Leona V5 D1 (7) LAURENT Lisa
5 (4) YETKIN Melissa D4 V5 (5) RIPPERT Ariane
6 (3) LÖFLATH Amelie D2 V5 (2) YOSHIMORI Sakura
7 (7) LAURENT Lisa D1 V5 (6) HEINZ Vanessa
8 (1) VOGEL Leona D4 V5 (5) RIPPERT Ariane
9 (3) LÖFLATH Amelie D1 V5 (4) YETKIN Melissa
10 (2) YOSHIMORI Sakura D3 V5 (6) HEINZ Vanessa
11 (7) LAURENT Lisa D1 V5 (5) RIPPERT Ariane
12 (1) VOGEL Leona V5 D2 (3) LÖFLATH Amelie
13 (6) HEINZ Vanessa V5 D4 (4) YETKIN Melissa
14 (2) YOSHIMORI Sakura D4 V5 (7) LAURENT Lisa
15 (5) RIPPERT Ariane V5 D3 (3) LÖFLATH Amelie
16 (6) HEINZ Vanessa V5 D3 (1) VOGEL Leona
17 (4) YETKIN Melissa V5 D4 (2) YOSHIMORI Sakura
18 (3) LÖFLATH Amelie V5 D4 (7) LAURENT Lisa
19 (5) RIPPERT Ariane V5 D4 (6) HEINZ Vanessa
20 (2) YOSHIMORI Sakura D0 V5 (1) VOGEL Leona
21 (7) LAURENT Lisa D3 V5 (4) YETKIN Melissa