2018 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | Epee | male | Senior | Individuel | ΦΛΩΡΙΝΑ (GRE)

Date: 05.05.2018 13:59 | Greek Fencing Federation

2018 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Epee male Senior Individuel

Information
Location GRE ΦΛΩΡΙΝΑ
Date 05.May 2018
Starters 109 present / 112 Total
Time schedule
Call 12:03
Scratch 12:03
Begin 09:00

Rounds

First round
Type Pools
Exempt 0
Number of pools 16
Seeding FIE-Rules
moved by Club
Hits and times 5 Hits | 3:00 min
Promoted to next round 82
By Index (all equals are qualified)
This round is taken into account for direct elimination seeding.
Direct elimination
Type Direct elimination
Direct elimination mode

Table of 128

Hits and times 15 Hits | 3 x 3:00 min | 1:00 min