ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΙΦΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ | Foil | Women's | U20 | Individual | ΑΘΗΝΑ (GRE)

Date: 02.11.2019 14:17 | Hellenic Fencing Federation

ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΙΦΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

Foil Women's U20 Individual

Information
Location GRE ΑΘΗΝΑ
Date 02.November 2019
Starters 22 present / 25 Total
Time schedule
Call 12:30
Scratch
Begin 13:00

Rounds

First round
Type Pools
Exempt 0
Number of pools 4
Seeding FIE-Rules
moved by Club
Hits and times 5 Hits | 3:00 min
Promoted to next round 17
By Index (all equals are qualified)
This round is taken into account for direct elimination seeding.
Direct elimination
Type Direct elimination
Direct elimination mode

Table of 32

Table of 32
Final of 4

Hits and times 15 Hits | 3 x 3:00 min | 1:00 min