ΚΥΠΕΛΛΟ Ξ.Μ. ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | GRE

ΚΥΠΕΛΛΟ Ξ.Μ. ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

October 20, 2018

November 17, 2018

Sabre female U20 Individuel

Sabre male U20 Individuel