54. TISSOT Grand Prix | Degen | männlich | Aktive | Einzel | Bern (SUI)

Date: 27.10.2017 20:18 | Sonja Lange


back

No. 11: Results checked
Pi VERTE | Fri 08:30 | Referee: SAKHVADZE David CAMPICHE Antoine

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
RUS KNYSH Oleg
1 2 4 V5 4 3 2 1 20 27 0.167 -7 6. 202.
COL RODRIGUEZ John Edison
2 V5 V5 V5 3 V5 V5 5 28 16 0.833 12 1. 18.
CAN BLAIS-BELANGER Marc-Antoine
3 V5 2 V4 3 2 4 2 20 27 0.333 -7 5. 178.
SWE MANCEWICZ Bartlomiej
4 2 3 3 3 4 V5 1 20 28 0.167 -8 7. 204.
MAR ELKORD Houssam
5 V5 V5 V5 V5 V5 2 5 27 22 0.833 5 2. 35.
USA CANAUX Gabriel
6 V5 2 V5 V5 4 2 3 23 24 0.500 -1 4. 133.
FRA BON Gregory
7 V5 2 V5 4 V5 V5 4 26 20 0.667 6 3. 58.

1 (4) MANCEWICZ Bartlomiej D2 V5 (1) KNYSH Oleg
2 (5) ELKORD Houssam V5 D3 (2) RODRIGUEZ John Edison
3 (6) CANAUX Gabriel V5 D2 (3) BLAIS-BELANGER Marc-Antoine
4 (1) KNYSH Oleg D2 V5 (7) BON Gregory
5 (4) MANCEWICZ Bartlomiej D3 V5 (5) ELKORD Houssam
6 (3) BLAIS-BELANGER Marc-Antoine D2 V5 (2) RODRIGUEZ John Edison
7 (7) BON Gregory V5 D2 (6) CANAUX Gabriel
8 (1) KNYSH Oleg D4 V5 (5) ELKORD Houssam
9 (3) BLAIS-BELANGER Marc-Antoine V4 D3 (4) MANCEWICZ Bartlomiej
10 (2) RODRIGUEZ John Edison V5 D2 (6) CANAUX Gabriel
11 (7) BON Gregory V5 D2 (5) ELKORD Houssam
12 (1) KNYSH Oleg D4 V5 (3) BLAIS-BELANGER Marc-Antoine
13 (6) CANAUX Gabriel V5 D4 (4) MANCEWICZ Bartlomiej
14 (2) RODRIGUEZ John Edison V5 D2 (7) BON Gregory
15 (5) ELKORD Houssam V5 D3 (3) BLAIS-BELANGER Marc-Antoine
16 (6) CANAUX Gabriel V5 D3 (1) KNYSH Oleg
17 (4) MANCEWICZ Bartlomiej D3 V5 (2) RODRIGUEZ John Edison
18 (3) BLAIS-BELANGER Marc-Antoine D4 V5 (7) BON Gregory
19 (5) ELKORD Houssam V5 D4 (6) CANAUX Gabriel
20 (2) RODRIGUEZ John Edison V5 D2 (1) KNYSH Oleg
21 (7) BON Gregory D4 V5 (4) MANCEWICZ Bartlomiej