54. TISSOT Grand Prix | Degen | männlich | Aktive | Einzel | Bern (SUI)

Date: 27.10.2017 20:18 | Sonja Lange


back

No. 14: Results checked
Pi 2 | Fri 10:30 | Referee: BEN CHAABENE Iheb

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
SUI NIGGELER Michele
1 2 3 V5 V5 4 V4 3 23 24 0.500 -1 5. 133.
USA KRAFT Dennis
2 V5 4 V5 V5 V5 1 4 25 16 0.667 9 2. 49.
ESP BARGUES Manuel
3 V5 V5 V5 0 V5 V5 5 25 17 0.833 8 1. 26.
COL GONZALEZ Alexander
4 4 0 1 2 3 2 0 12 30 0.000 -18 7. 231.
UKR TARANENKO Yuriy
5 2 1 V1 V5 V3 V5 4 17 15 0.667 2 3. 85.
CZE HOYER Martin
6 V5 3 4 V5 1 2 2 20 25 0.333 -5 6. 175.
HUN BERTA Daniel
7 3 V5 4 V5 2 V5 3 24 19 0.500 5 4. 100.

1 (4) GONZALEZ Alexander D4 V5 (1) NIGGELER Michele
2 (5) TARANENKO Yuriy D1 V5 (2) KRAFT Dennis
3 (6) HOYER Martin D4 V5 (3) BARGUES Manuel
4 (1) NIGGELER Michele V4 D3 (7) BERTA Daniel
5 (4) GONZALEZ Alexander D2 V5 (5) TARANENKO Yuriy
6 (3) BARGUES Manuel V5 D4 (2) KRAFT Dennis
7 (7) BERTA Daniel V5 D2 (6) HOYER Martin
8 (1) NIGGELER Michele V5 D2 (5) TARANENKO Yuriy
9 (3) BARGUES Manuel V5 D1 (4) GONZALEZ Alexander
10 (2) KRAFT Dennis V5 D3 (6) HOYER Martin
11 (7) BERTA Daniel D2 V5 (5) TARANENKO Yuriy
12 (1) NIGGELER Michele D3 V5 (3) BARGUES Manuel
13 (6) HOYER Martin V5 D3 (4) GONZALEZ Alexander
14 (2) KRAFT Dennis D1 V5 (7) BERTA Daniel
15 (5) TARANENKO Yuriy V1 D0 (3) BARGUES Manuel
16 (6) HOYER Martin V5 D4 (1) NIGGELER Michele
17 (4) GONZALEZ Alexander D0 V5 (2) KRAFT Dennis
18 (3) BARGUES Manuel V5 D4 (7) BERTA Daniel
19 (5) TARANENKO Yuriy V3 D1 (6) HOYER Martin
20 (2) KRAFT Dennis V5 D2 (1) NIGGELER Michele
21 (7) BERTA Daniel V5 D2 (4) GONZALEZ Alexander