54. TISSOT Grand Prix | Degen | männlich | Aktive | Einzel | Bern (SUI)

Date: 27.10.2017 20:18 | Sonja Lange


back

No. 15: Results checked
Pi 3 | Fri 10:30 | Referee: SAKHVADZE David

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
BEL FEROT Francois Xavier
1 1 V5 4 V5 V5 V5 4 25 22 0.667 3 3. 77.
RUS GLEBKO Anton
2 V5 V5 V5 3 V5 2 4 25 14 0.667 11 2. 43.
MRI GUNPUT Satya
3 3 3 V5 2 V5 2 2 20 27 0.333 -7 6. 178.
COL COQUECO Gustavo
4 V5 0 4 3 V5 V5 3 22 25 0.500 -3 5. 146.
GER REIN Stephan
5 4 V4 V5 V5 V5 V5 5 28 20 0.833 8 1. 25.
RSA SHEVELEW David
6 3 1 3 2 4 3 0 16 30 0.000 -14 7. 223.
SUI HATZ Nick
7 2 V5 V5 4 3 V5 3 24 22 0.500 2 4. 111.

1 (4) COQUECO Gustavo V5 D4 (1) FEROT Francois Xavier
2 (5) REIN Stephan V4 D3 (2) GLEBKO Anton
3 (6) SHEVELEW David D3 V5 (3) GUNPUT Satya
4 (1) FEROT Francois Xavier V5 D2 (7) HATZ Nick
5 (4) COQUECO Gustavo D3 V5 (5) REIN Stephan
6 (3) GUNPUT Satya D3 V5 (2) GLEBKO Anton
7 (7) HATZ Nick V5 D3 (6) SHEVELEW David
8 (1) FEROT Francois Xavier V5 D4 (5) REIN Stephan
9 (3) GUNPUT Satya V5 D4 (4) COQUECO Gustavo
10 (2) GLEBKO Anton V5 D1 (6) SHEVELEW David
11 (7) HATZ Nick D3 V5 (5) REIN Stephan
12 (1) FEROT Francois Xavier V5 D3 (3) GUNPUT Satya
13 (6) SHEVELEW David D2 V5 (4) COQUECO Gustavo
14 (2) GLEBKO Anton D2 V5 (7) HATZ Nick
15 (5) REIN Stephan V5 D2 (3) GUNPUT Satya
16 (6) SHEVELEW David D3 V5 (1) FEROT Francois Xavier
17 (4) COQUECO Gustavo D0 V5 (2) GLEBKO Anton
18 (3) GUNPUT Satya D2 V5 (7) HATZ Nick
19 (5) REIN Stephan V5 D4 (6) SHEVELEW David
20 (2) GLEBKO Anton V5 D1 (1) FEROT Francois Xavier
21 (7) HATZ Nick D4 V5 (4) COQUECO Gustavo