54. TISSOT Grand Prix | Degen | männlich | Aktive | Einzel | Bern (SUI)

Date: 27.10.2017 20:18 | Sonja Lange


back

No. 23: Results checked
Pi VERTE | Fri 10:30 | Referee: BOROSAK Mirna

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
VEN LIMARDO Jesus
1 V5 2 V5 0 0 V4 3 16 13 0.500 3 4. 110.
SWE LUND Leonard
2 2 1 4 3 3 2 0 15 30 0.000 -15 7. 226.
SUI BRUNOLD Bruce
3 V5 V5 V5 3 2 2 3 22 21 0.500 1 5. 123.
FIN GRASBECK Gunnar
4 1 V5 3 V4 0 3 2 16 27 0.333 -11 6. 189.
HUN ANDRASFI Tibor
5 V1 V5 V5 3 0 V5 4 19 18 0.667 1 2. 88.
POL ZAWROTNIAK Radoslaw
6 V1 V5 V5 V5 V4 V5 6 25 7 1.000 18 1. 2.
ITA CUOMO Valerio
7 3 V5 V5 V5 4 2 3 24 21 0.500 3 3. 106.

1 (4) GRASBECK Gunnar D1 V5 (1) LIMARDO Jesus
2 (5) ANDRASFI Tibor V5 D3 (2) LUND Leonard
3 (6) ZAWROTNIAK Radoslaw V5 D2 (3) BRUNOLD Bruce
4 (1) LIMARDO Jesus V4 D3 (7) CUOMO Valerio
5 (4) GRASBECK Gunnar V4 D3 (5) ANDRASFI Tibor
6 (3) BRUNOLD Bruce V5 D1 (2) LUND Leonard
7 (7) CUOMO Valerio D2 V5 (6) ZAWROTNIAK Radoslaw
8 (1) LIMARDO Jesus D0 V1 (5) ANDRASFI Tibor
9 (3) BRUNOLD Bruce V5 D3 (4) GRASBECK Gunnar
10 (2) LUND Leonard D3 V5 (6) ZAWROTNIAK Radoslaw
11 (7) CUOMO Valerio D4 V5 (5) ANDRASFI Tibor
12 (1) LIMARDO Jesus D2 V5 (3) BRUNOLD Bruce
13 (6) ZAWROTNIAK Radoslaw V5 D0 (4) GRASBECK Gunnar
14 (2) LUND Leonard D2 V5 (7) CUOMO Valerio
15 (5) ANDRASFI Tibor V5 D3 (3) BRUNOLD Bruce
16 (6) ZAWROTNIAK Radoslaw V1 D0 (1) LIMARDO Jesus
17 (4) GRASBECK Gunnar V5 D4 (2) LUND Leonard
18 (3) BRUNOLD Bruce D2 V5 (7) CUOMO Valerio
19 (5) ANDRASFI Tibor D0 V4 (6) ZAWROTNIAK Radoslaw
20 (2) LUND Leonard D2 V5 (1) LIMARDO Jesus
21 (7) CUOMO Valerio V5 D3 (4) GRASBECK Gunnar