54. TISSOT Grand Prix | Degen | männlich | Aktive | Einzel | Bern (SUI)

Date: 27.10.2017 20:18 | Sonja Lange


back

No. 34: Results checked
Pi JAUNE | Fri 12:30 | Referee: HENKELMANN Matthias AMEZ-DROZ Leon

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
POL NYCZ Mateusz
1 V5 3 2 4 2 V3 2 19 22 0.333 -3 6. 166.
USA SIMMONS Ariel
2 1 V5 4 V5 3 V5 3 23 24 0.500 -1 4. 133.
ESP FABREGAT Angel
3 V5 4 1 V4 1 V5 3 20 22 0.500 -2 5. 142.
SUI KUHN Georg
4 V5 V5 V5 V4 V5 V5 6 29 13 1.000 16 1. 3.
UKR STANKEVYCH Volodymyr
5 V5 1 3 3 V4 V5 3 21 18 0.500 3 3. 109.
SWE STYMNE Jakob
6 V5 V5 V2 1 1 V5 4 19 15 0.667 4 2. 74.
ARG BAY COLOMBANO Emmanuel
7 1 4 4 2 0 0 0 11 28 0.000 -17 7. 230.

1 (4) KUHN Georg V5 D2 (1) NYCZ Mateusz
2 (5) STANKEVYCH Volodymyr D1 V5 (2) SIMMONS Ariel
3 (6) STYMNE Jakob V2 D1 (3) FABREGAT Angel
4 (1) NYCZ Mateusz V3 D1 (7) BAY COLOMBANO Emmanuel
5 (4) KUHN Georg V4 D3 (5) STANKEVYCH Volodymyr
6 (3) FABREGAT Angel D4 V5 (2) SIMMONS Ariel
7 (7) BAY COLOMBANO Emmanuel D0 V5 (6) STYMNE Jakob
8 (1) NYCZ Mateusz D4 V5 (5) STANKEVYCH Volodymyr
9 (3) FABREGAT Angel D1 V5 (4) KUHN Georg
10 (2) SIMMONS Ariel D3 V5 (6) STYMNE Jakob
11 (7) BAY COLOMBANO Emmanuel D0 V5 (5) STANKEVYCH Volodymyr
12 (1) NYCZ Mateusz D3 V5 (3) FABREGAT Angel
13 (6) STYMNE Jakob D1 V5 (4) KUHN Georg
14 (2) SIMMONS Ariel V5 D4 (7) BAY COLOMBANO Emmanuel
15 (5) STANKEVYCH Volodymyr D3 V4 (3) FABREGAT Angel
16 (6) STYMNE Jakob V5 D2 (1) NYCZ Mateusz
17 (4) KUHN Georg V5 D4 (2) SIMMONS Ariel
18 (3) FABREGAT Angel V5 D4 (7) BAY COLOMBANO Emmanuel
19 (5) STANKEVYCH Volodymyr V4 D1 (6) STYMNE Jakob
20 (2) SIMMONS Ariel D1 V5 (1) NYCZ Mateusz
21 (7) BAY COLOMBANO Emmanuel D2 V5 (4) KUHN Georg