Heidenheimer Pokal | Degen | männlich | Senior | Individual | Heidenheim (GER)

Date: 10.01.2019 14:14 | Sonja Lange


back

No. 15: Results checked
Pi GREEN | Fri 08:00 | Referee: SPEAKMAN Adrian

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
RUS ANOKHIN Vadim
1 0 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 8 0.833 17 1. 15.
EGY ELSAGHIR Ahmed
2 V1 V5 2 V5 V4 4 4 21 19 0.667 2 3. 110.
HUN SIKLOSI Gergely
3 1 4 3 V5 4 4 1 21 27 0.167 -6 6. 262.
USA NOLLNER Dylan
4 1 V5 V5 V5 3 V5 4 24 20 0.667 4 2. 100.
MRI GUNPUT Satya
5 3 3 2 2 4 1 0 15 30 0.000 -15 7. 297.
GER WECKERLE Tobias
6 1 2 V5 V5 V5 V5 4 23 24 0.667 -1 4. 115.
FRA BON Gregory
7 1 V5 V5 3 V5 4 3 23 24 0.500 -1 5. 158.

1 (4) NOLLNER Dylan D1 V5 (1) ANOKHIN Vadim
2 (5) GUNPUT Satya D3 V5 (2) ELSAGHIR Ahmed
3 (6) WECKERLE Tobias V5 D4 (3) SIKLOSI Gergely
4 (1) ANOKHIN Vadim V5 D1 (7) BON Gregory
5 (4) NOLLNER Dylan V5 D2 (5) GUNPUT Satya
6 (3) SIKLOSI Gergely D4 V5 (2) ELSAGHIR Ahmed
7 (7) BON Gregory D4 V5 (6) WECKERLE Tobias
8 (1) ANOKHIN Vadim V5 D3 (5) GUNPUT Satya
9 (3) SIKLOSI Gergely D3 V5 (4) NOLLNER Dylan
10 (2) ELSAGHIR Ahmed V4 D2 (6) WECKERLE Tobias
11 (7) BON Gregory V5 D1 (5) GUNPUT Satya
12 (1) ANOKHIN Vadim V5 D1 (3) SIKLOSI Gergely
13 (6) WECKERLE Tobias V5 D3 (4) NOLLNER Dylan
14 (2) ELSAGHIR Ahmed D4 V5 (7) BON Gregory
15 (5) GUNPUT Satya D2 V5 (3) SIKLOSI Gergely
16 (6) WECKERLE Tobias D1 V5 (1) ANOKHIN Vadim
17 (4) NOLLNER Dylan V5 D2 (2) ELSAGHIR Ahmed
18 (3) SIKLOSI Gergely D4 V5 (7) BON Gregory
19 (5) GUNPUT Satya D4 V5 (6) WECKERLE Tobias
20 (2) ELSAGHIR Ahmed V1 D0 (1) ANOKHIN Vadim
21 (7) BON Gregory D3 V5 (4) NOLLNER Dylan