Heidenheimer Pokal | Degen | männlich | Senior | Individual | Heidenheim (GER)

Date: 10.01.2019 14:14 | Sonja Lange


back

No. 21: Results checked
Pi 9 | Fri 10:00 | Referee: BASTYNS Olivier

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
HKG WONG Kevin
1 3 1 3 V5 0 V5 2 17 22 0.333 -5 6. 233.
HUN PETERDI Andras
2 V5 4 2 3 V5 V5 3 24 25 0.500 -1 4. 157.
COL LOMBANA MARTINEZ Simon
3 V5 V5 2 0 3 V5 3 20 23 0.500 -3 5. 176.
UKR STANKEVYCH Volodymyr
4 V4 V5 V5 4 2 V5 4 25 18 0.667 7 3. 73.
EST ESKOV Ruslan
5 3 V5 V5 V5 3 V5 4 26 19 0.667 7 2. 72.
GER BRAUN Rico
6 V2 3 V5 V5 V5 V5 5 25 14 0.833 11 1. 35.
BOL BALLIVIAN Jose Fernando
7 3 4 3 1 2 1 0 14 30 0.000 -16 7. 300.

1 (4) STANKEVYCH Volodymyr V4 D3 (1) WONG Kevin
2 (5) ESKOV Ruslan V5 D3 (2) PETERDI Andras
3 (6) BRAUN Rico V5 D3 (3) LOMBANA MARTINEZ Simon
4 (1) WONG Kevin V5 D3 (7) BALLIVIAN Jose Fernando
5 (4) STANKEVYCH Volodymyr D4 V5 (5) ESKOV Ruslan
6 (3) LOMBANA MARTINEZ Simon V5 D4 (2) PETERDI Andras
7 (7) BALLIVIAN Jose Fernando D1 V5 (6) BRAUN Rico
8 (1) WONG Kevin V5 D3 (5) ESKOV Ruslan
9 (3) LOMBANA MARTINEZ Simon D2 V5 (4) STANKEVYCH Volodymyr
10 (2) PETERDI Andras V5 D3 (6) BRAUN Rico
11 (7) BALLIVIAN Jose Fernando D2 V5 (5) ESKOV Ruslan
12 (1) WONG Kevin D1 V5 (3) LOMBANA MARTINEZ Simon
13 (6) BRAUN Rico V5 D2 (4) STANKEVYCH Volodymyr
14 (2) PETERDI Andras V5 D4 (7) BALLIVIAN Jose Fernando
15 (5) ESKOV Ruslan V5 D0 (3) LOMBANA MARTINEZ Simon
16 (6) BRAUN Rico V2 D0 (1) WONG Kevin
17 (4) STANKEVYCH Volodymyr V5 D2 (2) PETERDI Andras
18 (3) LOMBANA MARTINEZ Simon V5 D3 (7) BALLIVIAN Jose Fernando
19 (5) ESKOV Ruslan D3 V5 (6) BRAUN Rico
20 (2) PETERDI Andras V5 D3 (1) WONG Kevin
21 (7) BALLIVIAN Jose Fernando D1 V5 (4) STANKEVYCH Volodymyr