Heidenheimer Pokal | Degen | männlich | Senior | Individual | Heidenheim (GER)

Date: 10.01.2019 14:14 | Sonja Lange


back

No. 27: Results checked
Pi 15 | Fri 10:00 | Referee: MUTSENIK Stanislav

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
BLR DUBOUSKI Pavel
1 2 V5 2 0 V5 2 2 16 26 0.333 -10 6. 253.
SUI DAGANI Elia
2 V5 4 V5 V5 V5 2 4 26 18 0.667 8 2. 64.
GER BODOCZI Nikolaus
3 4 V5 V1 3 V5 4 3 22 21 0.500 1 5. 149.
CHN XUE Yangdong
4 V5 3 0 V5 V5 V5 4 23 17 0.667 6 3. 86.
COL RODRIGUEZ John Edison
5 V5 2 V5 4 V5 2 3 23 22 0.500 1 4. 145.
THA ANUPONGKUNKIT Kantaphat
6 2 1 2 2 4 3 0 14 29 0.000 -15 7. 299.
HKG LAI Clarence Ka Tsun
7 V5 V5 V5 3 V5 V4 5 27 18 0.833 9 1. 42.

1 (4) XUE Yangdong V5 D2 (1) DUBOUSKI Pavel
2 (5) RODRIGUEZ John Edison D2 V5 (2) DAGANI Elia
3 (6) ANUPONGKUNKIT Kantaphat D2 V5 (3) BODOCZI Nikolaus
4 (1) DUBOUSKI Pavel D2 V5 (7) LAI Clarence Ka Tsun
5 (4) XUE Yangdong V5 D4 (5) RODRIGUEZ John Edison
6 (3) BODOCZI Nikolaus V5 D4 (2) DAGANI Elia
7 (7) LAI Clarence Ka Tsun V4 D3 (6) ANUPONGKUNKIT Kantaphat
8 (1) DUBOUSKI Pavel D0 V5 (5) RODRIGUEZ John Edison
9 (3) BODOCZI Nikolaus V1 D0 (4) XUE Yangdong
10 (2) DAGANI Elia V5 D1 (6) ANUPONGKUNKIT Kantaphat
11 (7) LAI Clarence Ka Tsun V5 D2 (5) RODRIGUEZ John Edison
12 (1) DUBOUSKI Pavel V5 D4 (3) BODOCZI Nikolaus
13 (6) ANUPONGKUNKIT Kantaphat D2 V5 (4) XUE Yangdong
14 (2) DAGANI Elia D2 V5 (7) LAI Clarence Ka Tsun
15 (5) RODRIGUEZ John Edison V5 D3 (3) BODOCZI Nikolaus
16 (6) ANUPONGKUNKIT Kantaphat D2 V5 (1) DUBOUSKI Pavel
17 (4) XUE Yangdong D3 V5 (2) DAGANI Elia
18 (3) BODOCZI Nikolaus D4 V5 (7) LAI Clarence Ka Tsun
19 (5) RODRIGUEZ John Edison V5 D4 (6) ANUPONGKUNKIT Kantaphat
20 (2) DAGANI Elia V5 D2 (1) DUBOUSKI Pavel
21 (7) LAI Clarence Ka Tsun D3 V5 (4) XUE Yangdong