African Championships U17/U20 | Foil | Women's | U20 | Individual | Alger (ALG)

Date: 20.02.2019 13:34 | Sonja Lange


back

No. 2: Results checked
Pi 3 | Wed 12:00 | Referee: ZERABIB Khadidja ACEVEDO Pablo

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
EGY HANY Noha
1 1 V5 3 V5 / V5 3 19 13 0.600 6 3. 5.
ALG MEBARKI Meriem
2 V5 V5 4 V5 / V5 4 24 11 0.800 13 2. 3.
RSA VAN MANEN Anokha
3 0 2 0 V5 / V4 2 11 21 0.400 -10 4. 8.
EGY ELZOHEIRY Mariam
4 V5 V5 V5 V5 / V5 5 25 12 1.000 13 1. 2.
ALG FELLAH Ines Jade
5 3 3 3 2 / V5 1 16 24 0.200 -8 5. 10.
GHA FOSU Yasmine
6 / / / / / / 0 0 0 0.000 7. 9999.
MAR FOUDALI Douaa
7 0 0 3 3 4 / 0 10 24 0.000 -14 6. 11.

1 (4) ELZOHEIRY Mariam V5 D3 (1) HANY Noha
2 (5) FELLAH Ines Jade D3 V5 (2) MEBARKI Meriem
3 (6) FOSU Yasmine D0 D0 (3) VAN MANEN Anokha
4 (1) HANY Noha V5 D0 (7) FOUDALI Douaa
5 (4) ELZOHEIRY Mariam V5 D2 (5) FELLAH Ines Jade
6 (3) VAN MANEN Anokha D2 V5 (2) MEBARKI Meriem
7 (7) FOUDALI Douaa D0 D0 (6) FOSU Yasmine
8 (1) HANY Noha V5 D3 (5) FELLAH Ines Jade
9 (3) VAN MANEN Anokha D0 V5 (4) ELZOHEIRY Mariam
10 (2) MEBARKI Meriem D0 D0 (6) FOSU Yasmine
11 (7) FOUDALI Douaa D4 V5 (5) FELLAH Ines Jade
12 (1) HANY Noha V5 D0 (3) VAN MANEN Anokha
13 (6) FOSU Yasmine D0 D0 (4) ELZOHEIRY Mariam
14 (2) MEBARKI Meriem V5 D0 (7) FOUDALI Douaa
15 (5) FELLAH Ines Jade D3 V5 (3) VAN MANEN Anokha
16 (6) FOSU Yasmine D0 D0 (1) HANY Noha
17 (4) ELZOHEIRY Mariam V5 D4 (2) MEBARKI Meriem
18 (3) VAN MANEN Anokha V4 D3 (7) FOUDALI Douaa
19 (5) FELLAH Ines Jade D0 D0 (6) FOSU Yasmine
20 (2) MEBARKI Meriem V5 D1 (1) HANY Noha
21 (7) FOUDALI Douaa D3 V5 (4) ELZOHEIRY Mariam