ΚΥΠΕΛΛΟ ΞΙΦΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ + ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΠΑΘΗΣ | ΑΘΗΝΑ | GRE