Last transmission: 13.06.2021 15:49 | Hellenic Fencing Federation

Referee Referee / Video
Nation Name H I J K Total
GRE BESIRIS Vasileios-Nektarios 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE CHALDAIOU Maria-Eleni 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 2 / 0
GRE KAMINELIS Charalampos 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE MAVRIDIS Damianos 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 2 / 0
GRE PANAGOPOULOS Dimitrios 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 2 / 0
GRE PAPADATOS Charalampos 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
GRE PLYTA Rafaela-Maritsa-Iris 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
GRE PSOFAKI Athina-Eleni 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE SAINIS Christos 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0