June 11, 2022

Epee Women's Senior Individual

Epee Women's U17 Individual

Epee Women's U13 Individual

Epee Men's Senior Individual

Epee Men's U17 Individual

Epee Men's U13 Individual

June 12, 2022

Epee Women's U20 Individual

Epee Women's U15 Individual

Epee Men's U20 Individual

Epee Men's U15 Individual