Last transmission: 01.10.2022 14:39 | Svenska Fäktförbundet

I: Semi-Final, K: Final

 

I | Semi-Final

K | Final

1 VINQVIST Lova
SY MF19 Malmö
SWE Pi
4 *** bye ***
3 *** bye *** Pi
2 OLANDER Sammy
SY LUGI Lund
SWE
 
VINQVIST Lova
SY MF19 Malmö
SWE V 15
OLANDER Sammy
SY LUGI Lund
SWE D 6
 
Back to top