Last transmission: 20.03.2022 11:25 | Hellenic Fencing Federation

Referee Referee / Video
Nation Name Pools A B H I K Total
GRE BESIRIS Vasileios-Nektarios 1 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
GRE CHALDAIOU Maria-Eleni 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GRE ILIADIS Dimitrios 1 3 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 9 / 0
GRE KAMINELIS Charalampos 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE MICHAILIDIS Fokas 1 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 4 / 0
GRE SOULIOS Rafail Apostolos 1 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0