Last transmission: 01.10.2022 14:06 | Svenska Fäktförbundet

H: Table of 8, I: Semi-Final, K: Final

 

H | Table of 8

I | Semi-Final

K | Final

1 HARTL Monika
SY MF19 Malmö
GER Pi
8 *** bye ***
5 CARLSSON Emma
SY KFK Kalmar
SWE D 12
4 AXHED Isabelle
SY KFK Kalmar
SWE V 15
3 MÅNSBY SCHMIDT Emma
SY LUGI Lund
SWE Pi
6 *** bye ***
7 *** bye *** Pi
2 OLSSON Natalie
SY FKC Karlskrona
SWE
 
HARTL Monika
SY MF19 Malmö
GER D 10
AXHED Isabelle
SY KFK Kalmar
SWE V 15
 
 
MÅNSBY SCHMIDT Emma
SY LUGI Lund
SWE V 15
OLSSON Natalie
SY FKC Karlskrona
SWE D 14
 
 
 
 
AXHED Isabelle
SY KFK Kalmar
SWE V 15
MÅNSBY SCHMIDT Emma
SY LUGI Lund
SWE D 13
 
 
 
Back to top