Last transmission: 18.09.2021 14:23 | Danske Faegte Forbund

  Nation Name Reg. Club  
1. DEN VAABEN Frode HS Trekanten København
2. DEN HUNDBORG Thor HS Trekanten København
3. DEN AFSHIN Alexander HS Trekanten København
T3. DEN SCHULZ Maksymilian SD Varde FK
5. DEN LILLIE Laus NJ Aalborg FK
6. DEN BRAMOW Marius Zimmermann HS Trekanten København
7. DEN ODGAARD-JENSEN Johan HS Rudersdal FK
8. DEN RIKNAGEL MIKKEL SD Varde FK