Letzte Aktualisierung: 06.11.2022 15:08 | Hellenic Fencing Federation

Kampfrichtende Einsätze (Kampfrichtende / Video)
Nation Name Pools z A B H I K Gesamt
GRE DIMITRIOU Christos 1 3 / 0 4 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0
GRE MANOMENIDIS Ioannis 1 1 / 0 4 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0
GRE MYRONIDOU SYMEONIDOU Athina 1 2 / 0 4 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 11 / 0
GRE PANTELIS AFOROZIS 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE PAPAVRAMIDIS Theodosis 1 2 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GRE PLYTA Rafaela-Maritsa-Iris 1 2 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 9 / 0
GRE VARVERIS Thomas 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0