Letzte Aktualisierung: 06.11.2022 18:24 | Hellenic Fencing Federation

Kampfrichtende Einsätze (Kampfrichtende / Video)
Nation Name Pools A B H I K Gesamt
GRE DIMITRIOU Christos 1 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GRE MANOMENIDIS Ioannis 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
GRE MARKOPOULOS Ioannis 1 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GRE MYRONIDOU SYMEONIDOU Athina 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE NIKOLOPOULOS Dimitrios 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
GRE PANTELIS AFOROZIS 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE PAPAVRAMIDIS Theodosis 1 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GRE PLYTA Rafaela-Maritsa-Iris 0 3 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE TSOKAS Asterios 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE VARVERIS Thomas 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE ZACHAROPOULOS Anastasios 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0