Last transmission: 28.09.2021 15:48 | South African Fencing Federation


Back

No. 1: Results checked
Pi | | Referee:

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
RSA VAN MANEN Anokha
1 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 7 1.000 18 1. 1.
RSA KHAN PATEL SAFIYA
2 1 V5 1 V5 4 2 16 19 0.400 -3 4. 4.
RSA CASSIM Imaan
3 4 1 V5 V5 V5 3 20 15 0.600 5 2. 2.
RSA CASSIM Aaliyah
4 0 V5 0 V5 1 2 11 17 0.400 -6 5. 5.
RSA SIGNORILE Paola
5 1 3 4 1 2 0 11 25 0.000 -14 6. 6.
RSA NEL Mckayla
6 1 V5 1 V5 V5 3 17 17 0.600 0 3. 3.

1 (2) KHAN PATEL SAFIYA D1 V5 (1) VAN MANEN Anokha
2 (3) CASSIM Imaan V5 D0 (4) CASSIM Aaliyah
3 (5) SIGNORILE Paola D2 V5 (6) NEL Mckayla
4 (1) VAN MANEN Anokha V5 D4 (3) CASSIM Imaan
5 (6) NEL Mckayla V5 D4 (2) KHAN PATEL SAFIYA
6 (4) CASSIM Aaliyah V5 D1 (5) SIGNORILE Paola
7 (6) NEL Mckayla D1 V5 (1) VAN MANEN Anokha
8 (5) SIGNORILE Paola D4 V5 (3) CASSIM Imaan
9 (2) KHAN PATEL SAFIYA D1 V5 (4) CASSIM Aaliyah
10 (1) VAN MANEN Anokha V5 D1 (5) SIGNORILE Paola
11 (4) CASSIM Aaliyah D1 V5 (6) NEL Mckayla
12 (3) CASSIM Imaan D1 V5 (2) KHAN PATEL SAFIYA
13 (4) CASSIM Aaliyah D0 V5 (1) VAN MANEN Anokha
14 (2) KHAN PATEL SAFIYA V5 D3 (5) SIGNORILE Paola
15 (6) NEL Mckayla D1 V5 (3) CASSIM Imaan