Last transmission: 12.11.2022 12:54 | Isabell Marien


Back

No. 2: Results checked
Pi 9 | | Referee: PORFERT Ingo

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
GER WEISSLEDER Tom
1 2 3 3 1 V5 1 14 21 0.200 -7 5. 10.
GER WOLFF Arthur Alexander
2 V5 3 2 1 V5 2 16 18 0.400 -2 4. 8.
GER TRAUTMANN Nick
3 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 11 1.000 14 1. 1.
GER WOLF Nils
4 V5 V5 1 3 V5 3 19 15 0.600 4 3. 6.
UKR ROMANYUK Rostyslav
5 V5 V5 4 V5 V5 4 24 10 0.800 14 2. 4.
GER RÜBE Leon
6 1 1 0 0 0 0 2 25 0.000 -23 6. 13.

1 (2) WOLFF Arthur Alexander V5 D2 (1) WEISSLEDER Tom
2 (3) TRAUTMANN Nick V5 D1 (4) WOLF Nils
3 (5) ROMANYUK Rostyslav V5 D0 (6) RÜBE Leon
4 (1) WEISSLEDER Tom D3 V5 (3) TRAUTMANN Nick
5 (6) RÜBE Leon D1 V5 (2) WOLFF Arthur Alexander
6 (4) WOLF Nils D3 V5 (5) ROMANYUK Rostyslav
7 (6) RÜBE Leon D1 V5 (1) WEISSLEDER Tom
8 (5) ROMANYUK Rostyslav D4 V5 (3) TRAUTMANN Nick
9 (2) WOLFF Arthur Alexander D2 V5 (4) WOLF Nils
10 (1) WEISSLEDER Tom D1 V5 (5) ROMANYUK Rostyslav
11 (4) WOLF Nils V5 D0 (6) RÜBE Leon
12 (3) TRAUTMANN Nick V5 D3 (2) WOLFF Arthur Alexander
13 (4) WOLF Nils V5 D3 (1) WEISSLEDER Tom
14 (2) WOLFF Arthur Alexander D1 V5 (5) ROMANYUK Rostyslav
15 (6) RÜBE Leon D0 V5 (3) TRAUTMANN Nick