Letzte Aktualisierung: 12.06.2021 15:18 | FGL Luzern


Zurück

Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba | | Kampfrichtende:

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
SUI RAPPA Alessia Mari
1 V4 V4 V4 V4 1 V4 5 21 15 0.833 6 2. 5.
SUI MIHALACHE Sarah
2 3 V4 V4 V4 V4 V4 5 23 14 0.833 9 1. 3.
SUI IACOZZA Irene
3 0 2 2 3 0 3 0 10 24 0.000 -14 7. 25.
HUN PAKU - NEMETH Szonja
4 3 3 V4 2 2 3 1 17 22 0.167 -5 6. 21.
SUI REZZONICO Dana
5 3 3 V4 V4 V4 V4 4 22 16 0.667 6 4. 10.
BRA FERREIRA Luiza
6 V4 1 V4 V4 3 V4 4 20 12 0.667 8 3. 8.
GER ZWICKER Annemarie
7 2 1 V4 V4 0 1 2 12 22 0.333 -10 5. 19.

1 (4) PAKU - NEMETH Szonja D3 V4 (1) RAPPA Alessia Mari
2 (5) REZZONICO Dana D3 V4 (2) MIHALACHE Sarah
3 (6) FERREIRA Luiza V4 D0 (3) IACOZZA Irene
4 (1) RAPPA Alessia Mari V4 D2 (7) ZWICKER Annemarie
5 (4) PAKU - NEMETH Szonja D2 V4 (5) REZZONICO Dana
6 (3) IACOZZA Irene D2 V4 (2) MIHALACHE Sarah
7 (7) ZWICKER Annemarie D1 V4 (6) FERREIRA Luiza
8 (1) RAPPA Alessia Mari V4 D3 (5) REZZONICO Dana
9 (3) IACOZZA Irene D2 V4 (4) PAKU - NEMETH Szonja
10 (2) MIHALACHE Sarah V4 D1 (6) FERREIRA Luiza
11 (7) ZWICKER Annemarie D0 V4 (5) REZZONICO Dana
12 (1) RAPPA Alessia Mari V4 D0 (3) IACOZZA Irene
13 (6) FERREIRA Luiza V4 D2 (4) PAKU - NEMETH Szonja
14 (2) MIHALACHE Sarah V4 D1 (7) ZWICKER Annemarie
15 (5) REZZONICO Dana V4 D3 (3) IACOZZA Irene
16 (6) FERREIRA Luiza V4 D1 (1) RAPPA Alessia Mari
17 (4) PAKU - NEMETH Szonja D3 V4 (2) MIHALACHE Sarah
18 (3) IACOZZA Irene D3 V4 (7) ZWICKER Annemarie
19 (5) REZZONICO Dana V4 D3 (6) FERREIRA Luiza
20 (2) MIHALACHE Sarah D3 V4 (1) RAPPA Alessia Mari
21 (7) ZWICKER Annemarie V4 D3 (4) PAKU - NEMETH Szonja