Last transmission: 11.06.2021 12:30 | Hellenic Fencing Federation

Referee Referee / Video
Nation Name Pools A B H I K Total
GRE BESIRIS Vasileios-Nektarios 1 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
GRE CHALDAIOU Maria-Eleni 1 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
GRE DOUDOS Dimitrios 1 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 6 / 0
GRE FOUNTOULAKIS Konstantinos 1 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
GRE MAVRIDIS Damianos 1 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
GRE PANAGOPOULOS Dimitrios 1 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE PAPAGEORGIOU Christos 1 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE PLYTA Rafaela-Maritsa-Iris 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0
GRE PSOFAKI Athina-Eleni 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE SOULIOS Rafail Apostolos 1 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 6 / 0