Last transmission: 12.06.2021 13:18 | Hellenic Fencing Federation

Referee Referee / Video
Nation Name Pools A B H I K Total
GRE BESIRIS Vasileios-Nektarios 1 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
GRE CHALDAIOU Maria-Eleni 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE KAMINELIS Charalampos 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE MAVRIDIS Damianos 1 3 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE PANAGOPOULOS Dimitrios 1 2 / 0 3 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0
GRE PAPADATOS Charalampos 1 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 3 / 0
GRE PLYTA Rafaela-Maritsa-Iris 1 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GRE PSOFAKI Athina-Eleni 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE RENTOUMI Maria 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE SOULIOS Rafail Apostolos 1 3 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 8 / 0