Last transmission: 25.09.2021 19:29 | Hellenic Fencing Federation

Referee Referee / Video
Nation Name Pools z A B H I K Total
GRE BESIRIS Vasileios-Nektarios 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE DELENIKAS Athanasios 1 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GRE GOUDOURA Dora 1 0 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GRE HATZOPOULOS Eleftherios 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
GRE ILIADIS Iordanis 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GRE MICHAILIDIS Fokas 1 0 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE PAPAGEORGIOU Christos 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 7 / 0
GRE RENTOUMI Maria 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 5 / 0
GRE SAINIS Christos 0 1 / 0 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE TSOUROUTAS Georges 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
MDA ZAPOROJCENCO Nicolai 1 1 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0