Last transmission: 02.10.2022 16:59 | Hellenic Fencing Federation

Referee Referee / Video
Nation Name Pools z A B H I K Total
GRE BESIRIS Vasileios-Nektarios 1 0 / 0 3 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE CHALDAIOU Maria-Eleni 1 0 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE ILIADIS Dimitrios 1 0 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 7 / 0
GRE MICHAILIDIS Fokas 1 0 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE PAPADATOS Charalampos 1 0 / 0 2 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
GRE SAINIS Christos 0 0 / 0 3 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
GRE SOULIOS Rafail Apostolos 1 0 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 6 / 0