Last transmission: 12.09.2021 14:04 | Svenska Fäktförbundet


Back

No. 2: Results checked
Pi 11 | 12:10:00 PM | Referee: NORRMAN Henrik

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
SWE GRELA Marcus
1 4 V5 2 V5 V5 3 21 18 0.600 3 3. 10.
SWE BORGELIN Oscar
2 V5 V5 V5 V5 3 4 23 19 0.800 4 2. 9.
SWE SEIKO Oscar
3 4 4 V5 V5 2 2 20 22 0.400 -2 5. 12.
SWE DAHLIN Teodor
4 V5 3 4 V5 2 2 19 18 0.400 1 4. 11.
SWE WESTLUND Jacob
5 2 3 3 1 3 0 12 25 0.000 -13 6. 13.
SWE BOLMSTRAND Viggo
6 2 V5 V5 V5 V5 4 22 15 0.800 7 1. 8.

1 (2) BORGELIN Oscar V5 D4 (1) GRELA Marcus
2 (3) SEIKO Oscar V5 D4 (4) DAHLIN Teodor
3 (5) WESTLUND Jacob D3 V5 (6) BOLMSTRAND Viggo
4 (1) GRELA Marcus V5 D4 (3) SEIKO Oscar
5 (6) BOLMSTRAND Viggo V5 D3 (2) BORGELIN Oscar
6 (4) DAHLIN Teodor V5 D1 (5) WESTLUND Jacob
7 (6) BOLMSTRAND Viggo D2 V5 (1) GRELA Marcus
8 (5) WESTLUND Jacob D3 V5 (3) SEIKO Oscar
9 (2) BORGELIN Oscar V5 D3 (4) DAHLIN Teodor
10 (1) GRELA Marcus V5 D2 (5) WESTLUND Jacob
11 (4) DAHLIN Teodor D2 V5 (6) BOLMSTRAND Viggo
12 (3) SEIKO Oscar D4 V5 (2) BORGELIN Oscar
13 (4) DAHLIN Teodor V5 D2 (1) GRELA Marcus
14 (2) BORGELIN Oscar V5 D3 (5) WESTLUND Jacob
15 (6) BOLMSTRAND Viggo V5 D2 (3) SEIKO Oscar